Elizabeth Moon

Elizabeth Moon föddes 1945 i Texas, USA. Hennes mor, som var ensamstående, drev en järnhandel där dottern fick lära sig allt om skruvar och spikar. Under skoltiden läste hon Tolkien och en massa science fiction-böcker och försökte själv skriva en del, men hon tyckte inte att det hon lyckades prestera var av någon högre kvalitet. 

Hon lade författarambitionerna på hyllan och pluggade i stället biologi, geologi och historia på Rice University i Houston. Efter avslutad akademisk examen tog hon värvning i amerikanska marinsoldatkåren där hon stannade i tre år och tog avsked som löjtnant. 1983 adopterade hon tillsammans med sin man ett förståndshandikappat barn. 

Hon romandebuterade så sent som 1988 med första delen i Sagan om Paksenarrion. Bortsett från böckerna om Paksenarrion har hon skrivit en rad science fiction-romaner som utspelas på fjärran planeter långt bort i galaxen. Dessa är dock inte översatta till svenska.