Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Produkter

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms, förutom de fall det gäller begagnade böcker, då används istället så kallad vinstmarginalbeskattning.

Att böcker som säljs är begagnade om inget annat anges i produktbeskrivningen.

Observera att samtliga begagnade böcker som säljs i butiken alltid säljs som fullt läsbara, dock kan de vara av varierande skick p.g.a. ålder och hantering. Till exempel kan det finnas namnteckningar på insidan av pärmen, ha gamla (eller spår av) prislappar på omslaget eller märken från "hundöron" på sidorna. Om det är viktigt för dig som köpare att veta närmare skick på en bok innan du köper den, och det inte står något i beskrivningen, kontakta oss så tar vi gärna fram mer information.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Fantasyhyllan.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Personer under 18 år kan ej handla mot faktura. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Fantasyhyllan.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, felaktiga priser samt fel i specifikation, på samtliga i fantasyhyllan.se sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Mobil betalning med Swish betalapp.

Vid betalning med Swish utgår ingen extra avgift. Villkoren börjar gälla så snart transaktionen har godkänts. Företagets Swish-nummer som betalning ska ske till visas efter lagd beställning.

Fantasyhyllan.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.


Kortbetalning och Direktbetalning till bank med Payson

Med kortbetalning och direktbetalning utgår ingen extra avgift. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Fantasyhyllan.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Fakturaorder

Beställaren måste vara minst 18 år för att få handla mot faktura.
När du lagt din order kan en kreditkontroll göras, sedan läggs den i kö för packning. Detta sker normalt inom 1-2 arbetsdagar. När vi sedan skickar din order bifogar vi en faktura. Villkoren för fakturan är:

Betalningsvillkor 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 SEK samt dröjsmålsränta med 8 % + referensräntan.

Du kan endast ha en obetalda faktura åt gången, så om du lägger en fakturaorder när du redan har en obetald faktura, kommer din andra order inte att skickas förrens den första fakturan är betald.

Fantasyhyllan.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Fraktpriser

För närvarande är frakten 49:- inom Sverige, oavsett antal artiklar eller vikt, när fraktalternativet DHL används.

Frakt med Schenker kostar 69:-, oavsett antal artiklar eller vikt.

Frakt med Postnord kostar mellan 49:- och 149:- inom Sverige, beroende på varornas vikt.
Fraktpriset syns alltid i kassan.

Vilken fraktlämnare som används väljs i kassan.

Leverans och avbeställning

Det är vårat mål att beställningar kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 2-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med dessa köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Fantasyhyllan.se egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Fantasyhyllan.se ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Fantasyhyllan.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

I de fall Fantasyhyllan.se ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Fantasyhyllan.se via e-post info@fantasyhyllan.se eller via http://www.fantasyhyllan.se/ och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. 

Du kan även använda blankett framtagen av Konsumentverket: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf

Vid samtliga fall då en vara returneras till Fantasyhyllan.se skall kunden först ha erhållit instruktioner från Fantasyhyllan om hur returen ska gå till väga. Defekta produkter som returernas till Fantasyhyllan.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende. Hos Fantasyhyllan.se har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd vid reklamation. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Fantasyhyllan.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Fantasyhyllan.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Varan och dess originalförpackning ska helst återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd utöver detta. Har varan använts mer och/eller har skadats, så kan ett avdrag på upp till 50% göras.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Fantasyhyllan inom 14 dagar, förslagsvis via e-post på info@fantasyhyllan.se för erhållande av eventuellt returnummer. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Fantasyhyllan.se för att erhålla ett RN och returadress inom 14 dagar.

Det ligger på konsumentens ansvar att returen kommer fram, därför rekommenderas ett spårbart fraktalternativ, om inte förbetald returfraktsedel från Fantasyhyllan används.

Varor som faller under kategorin livsmedel är undantagna ångerrätten.

Om en vara är transportskadad skall Fantasyhyllan.se kontaktas inom 14 dagar för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Fantasyhyllan.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 14 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till FantasyHyllan.se, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka FantasyHyllan.se kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Fantasyhyllan.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför FantasyHyllan.se kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att FantasyHyllan.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Fantasyhyllan.se sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part utom i de fall där det krävs för att leverera din produkt. Vi använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Fantasyhyllan.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din datoroch denna används för att du ska uppleva sidan på bästa sätt.
Se vår sidan för information om vår användning av cookies här.

Se även vår dataskyddspolicy för mer detaljerat hur vi använder och lagrar dina personuppgifter.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Fantasyhyllan.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Fantasyhyllan.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Fantasyhyllan.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt