Saturnus

Saturnus var en science fiction-serie utgiven av Wahlströms bokförlag 1973.
Flera olika författare står för olika delar i denna serie. 
Hotet från rymden - Pocket
 
Hotet från rymden
Del 1 av 6 i Saturnus.
Pocket
I lager
1 st.