Sagan om Drakens Återkomst

Böckerna handlar inledningsvis om den unge fåraherden Rand al’Thor och hans jämnåriga vänner Mat Cauthon och Perrin Aybara, som efter att ha utsatts för en våldsam attack av Mörkrets hantlangare, tvingas fly från den by de bott i under hela uppväxten.
Utan någon vetskap om den egentliga anledningen till den envetna livshotande förföljelsen, tar flykten dem tvärs över världen. De har alla haft en synnerligen isolerad uppväxt i området Tufloden och ser med förundran på stora städer och okända seder.
Till sin hjälp har de Aes Sedaien Moiraine och hennes Väktare Lan, som, utan att redogöra för sina bevekelsegrunder, gör allt som står i deras makt för att hålla de tre unga männen vid liv. Så småningom kommer de till en gryende insikt om att de inte är vanliga bybor, utan att de alla har en central roll att spela när världens framtida öde skall avgöras och Den Sista Striden närmar sig.
Successivt ändrar böckerna stil allteftersom seriens handling fortskrider; medan de första utgör reseskildringar så ligger tonvikten i de senare mer på krig och politik, i samklang med att huvudpersonernas ställning i världen förändras.

Allt eftersom tiden går börjar Rand inse och acceptera att han är Draken återfödd, den person som för 3 000 år sedan räddade världen från Skuggan men samtidigt förstörde all högre mänsklig civilisation. Trots att Draken räddade världen är han fruktad och hatad av mänskligheten på grund av de ohyggliga brott han gjorde sig skyldig till. Rand måste försöka ena världen och få slut på inbördes stridigheter om mänskligheten skall ha någon chans att överleva.

Källa: Wikipedia

Begynnelsen - Inbunden 
Slut i lager.
Farornas väg - Kartonnage 
Slut i lager.
Tidens hjul - Inbunden 
Slut i lager.
Valeres Horn - Kartonnage 
I lager
1 st.
Tomans Huvud - Kartonnage 
Slut i lager.
Drakens flykt - Pocket 
I lager
1 st.
Tears Klippa - Kartonnage 
Slut i lager.
Skuggan Växer - Inbunden 
Slut i lager.
Tornets Fall - Inbunden 
Slut i lager.
Klanernas uppbrott - Inbunden 
I lager
3 st.
Stormen Vaknar - Kartonnage 
Slut i lager.
Fursten av Kaos - Inbunden 
Slut i lager.
Svarta Tornet - Inbunden 
Slut i lager.
Vindarnas Skål - Kartonnage 
Slut i lager.
En Krona av Svärd - Kartonnage 
Slut i lager.
Knivarnas Väg - Inbunden 
Slut i lager.
Järnets Tid - Kartonnage 
Slut i lager.
Vinterns Hjärta - Kartonnage 
Slut i lager.
De nio månarnas dotter - Inbunden 
Slut i lager.
Dunklets korsväg - Inbunden 
Slut i lager.
De dödas stad - Inbunden 
Slut i lager.
Tar Valons Fånge - Inbunden 
Slut i lager.
Fällan - Inbunden 
Slut i lager.