Sagan om Drakens Återkomst

Böckerna handlar inledningsvis om den unge fåraherden Rand al’Thor och hans jämnåriga vänner Mat Cauthon och Perrin Aybara, som efter att ha utsatts för en våldsam attack av Mörkrets hantlangare, tvingas fly från den by de bott i under hela uppväxten.
Utan någon vetskap om den egentliga anledningen till den envetna livshotande förföljelsen, tar flykten dem tvärs över världen. De har alla haft en synnerligen isolerad uppväxt i området Tufloden och ser med förundran på stora städer och okända seder.
Till sin hjälp har de Aes Sedaien Moiraine och hennes Väktare Lan, som, utan att redogöra för sina bevekelsegrunder, gör allt som står i deras makt för att hålla de tre unga männen vid liv. Så småningom kommer de till en gryende insikt om att de inte är vanliga bybor, utan att de alla har en central roll att spela när världens framtida öde skall avgöras och Den Sista Striden närmar sig.
Successivt ändrar böckerna stil allteftersom seriens handling fortskrider; medan de första utgör reseskildringar så ligger tonvikten i de senare mer på krig och politik, i samklang med att huvudpersonernas ställning i världen förändras.

Allt eftersom tiden går börjar Rand inse och acceptera att han är Draken återfödd, den person som för 3 000 år sedan räddade världen från Skuggan men samtidigt förstörde all högre mänsklig civilisation. Trots att Draken räddade världen är han fruktad och hatad av mänskligheten på grund av de ohyggliga brott han gjorde sig skyldig till. Rand måste försöka ena världen och få slut på inbördes stridigheter om mänskligheten skall ha någon chans att överleva.

Källa: Wikipedia

Begynnelsen - Inbunden
 
Begynnelsen
Del 0 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
1 st.
Farornas väg (se anm) - Kartonnage
 
Farornas väg (se anm)
Del 1 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
1 st.
Tidens Hjul - Kartonnage
 
Tidens Hjul
Del 2 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
2 st.
Valeres horn - Inbunden
 
Valeres horn
Del 3 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
1 st.
Tomans Huvud - Kartonnage
 
Tomans Huvud
Del 4 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
5 st.
Drakens flykt - Kartonnage
 
Drakens flykt
Del 5 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
10 st.
Tears Klippa - Kartonnage
 
Tears Klippa
Del 6 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
4 st.
Skuggan växer - Kartonnage
 
Skuggan växer
Del 7 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
4 st.
Tornets fall - Kartonnage
 
Tornets fall
Del 8 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
10 st.
Klanernas Uppbrott - Kartonnage
 
Klanernas Uppbrott
Del 9 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
5 st.
Stormen Vaknar - Kartonnage
 
Stormen Vaknar
Del 10 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
5 st.
Fursten av Kaos - Kartonnage
 
Fursten av Kaos
Del 11 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
3 st.
Svarta Tornet (se anm) - Inbunden
 
Svarta Tornet (se anm)
Del 12 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
1 st.
Vindarnas Skål - Kartonnage
 
Vindarnas Skål
Del 13 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
2 st.
En Krona av Svärd - Kartonnage
 
En Krona av Svärd
Del 14 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
1 st.
Knivarnas väg - Kartonnage
 
Knivarnas väg
Del 15 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
2 st.
Järnets Tid - Kartonnage
 
Järnets Tid
Del 16 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
3 st.
Vinterns Hjärta - Kartonnage
 
Vinterns Hjärta
Del 17 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
1 st.
De Nio Månarnas Dotter - Kartonnage
 
De Nio Månarnas Dotter
Del 18 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
3 st.
Dunklets Korsväg - Kartonnage
 
Dunklets Korsväg
Del 19 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
1 st.
De dödas stad - Kartonnage
 
De dödas stad
Del 20 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
I lager
1 st.
Tar Valons Fånge - Inbunden
 
Tar Valons Fånge
Del 21 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
Slut i lager.
Fällan - Inbunden
 
Fällan
Del 22 av 22 i Sagan om Drakens Återkomst.
Slut i lager.